Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

 

I. CZAS NAUKI

 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych   04 września 2017r. (godzina 9.00)
2. Zakończenie pierwszego semestru w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych   15 grudnia 2017r.
3. Zimowa przerwa świąteczna   23 ÷ 31 grudnia 2017r.
 4. Zakończenie pierwszego semestru w pozostałych klasach   02 lutego 2018r.
 5. Ferie zimowe   15 ÷ 28 stycznia 2018r.
 6. Wiosenna przerwa świąteczna   29 marca ÷ 03 kwietnia 2018r.
 7. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych   27 kwietnia 2018r.
 8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych w pozostałych klasach   22 czerwca 2018r.
 9. Ferie letnie   23 czerwca ÷ 31 sierpnia 2018r.
 10. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych we wszystkich oddziałach         11 stycznia 2018r.
02 maja 2018r.
04, 07, 08 maja 2018r.
19 czerwca 2018r.

 

 II. EGZAMINY

1. Egzamin maturalny:    
  a. część ustna    
    – język polski   09 ÷ 22 maja 2018r.
    – języki obce nowożytne   07 ÷ 25 maja 2018r.
  b. część pisemna   04 ÷ 23 maja 2018r.
2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:    
  a. część pisemna    
    – sesja 1 (styczeń ÷ luty 2018r.)   11 stycznia 2018r.
    – sesja 2 (czerwiec ÷ lipiec 2018r.)   19 czerwca 2018r.
  b. część praktyczna    
    – sesja 1 (styczeń ÷ luty 2018r.)   10 stycznia 2018r. (12.01÷17.02)
    – sesja 2 (czerwiec ÷ lipiec 2018r.)   26 czerwca 2018r. (22.06÷04.07)
3. Egzaminy poprawkowe   27 ÷ 29 sierpnia 2018r.

 

III. KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

1. Konferencja klasyfikacyjna śródroczna dla klas programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych   18 grudnia 2017r.
2. Konferencja klasyfikacyjna śródroczna dla pozostałych klas   05 lutego 2018r
3. Konferencja plenarna śródroczna   08 lutego 2018r.
4. Konferencja klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych   23 kwietnia 2018r.
5. Konferencja klasyfikacyjna dla pozostałych klas   18 czerwca 2018r.
6. Konferencja plenarna roczna   21 czerwca 2018r.
7. Konferencja plenarna inaugurująca rok szkolny 2018/2019   31 sierpnia 2018r. (godzina 10.00)

 

IV. ZEBRANIA Z RODZICAMI

 1. Zebranie inaugurujące rok szkolny   14 września 2017. (godzina 16.00)
 2. Zebrania śródroczne   09 listopada 2017r.
14 grudnia 2017r.
08 lutego 2018r.
15 marca 2018r.
17 maja 2018r.
 3. Zebranie Rady Rodziców (przedstawicieli rodziców poszczególnych klas)   14 września 2017r. (godzina 17.00)