Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018 / 2019

 

I. CZAS NAUKI

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych   03 września 2018r. (godzina 9.00)
2. Zakończenie pierwszego semestru w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych   14 grudnia 2018r.
3. Zimowa przerwa świąteczna   23 ÷ 31 grudnia 2018r.
4. Zakończenie pierwszego semestru w pozostałych klasach   18 stycznia 2019r.
5. Ferie zimowe   28 stycznia ÷ 10 lutego 2019r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna   18 ÷ 23 kwietnia 2019r.
7. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych   26 kwietnia 2019r.
8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w pozostałych klasach   21 czerwca 2019r.
9. Ferie letnie   22 czerwca ÷ 31 sierpnia 2019r.
10. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych      10 stycznia 2019r.
02 maja 2019r.
06, 07, 08 maja 2019r.
18 czerwca 2019r.

 

 II. EGZAMINY

1. Egzamin maturalny:    
  a. część ustna    
    – język polski   09 ÷ 22 maja 2019r.
    – języki obce nowożytne   06 ÷ 25 maja 2019r.
  b. część pisemna   06 ÷ 23 maja 2019r.
2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:    
  a. część pisemna    
    – sesja 1 (styczeń ÷ luty 2019r.)   10 stycznia 2019r.
    – sesja 2 (czerwiec ÷ lipiec 2019r.)   18 czerwca 2019r.
  b. część praktyczna    
    – sesja 1 (styczeń ÷ luty 2019r.)   09 stycznia 2019r. (11.01÷16.02)
    – sesja 2 (czerwiec ÷ lipiec 2019r.)   17 czerwca 2019r. (21.06÷04.07)
3. Egzaminy poprawkowe   26 ÷ 28 sierpnia 2019r.

 

III. KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

1. Konferencja klasyfikacyjna śródroczna dla klas programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych   17 grudnia 2018r.
2. Konferencja klasyfikacyjna śródroczna dla pozostałych klas   21 stycznia 2019r.
3. Konferencja plenarna śródroczna   24 stycznia 2019r.
4. Konferencja klasyfikacyjna roczna dla klas programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych   17 kwietnia 2019r.
5. Konferencja klasyfikacyjna roczna dla pozostałych klas   17 czerwca 2019r.
6. Konferencja plenarna roczna   19 czerwca 2019r.
7. Konferencja plenarna inaugurująca rok szkolny 2019/2020   30 sierpnia 2019r. (godzina 10.00)

 

IV. ZEBRANIA Z RODZICAMI

1. Zebranie inaugurujące rok szkolny   13 września 2018r. (godzina 16.00)
2. Zebrania śródroczne   08 listopada 2018r.
13 grudnia 2018r.
24 stycznia 2019r.
14 marca 2019r.
16 maja 2019r.
3. Zebranie Rady Rodziców (przedstawicieli rodziców poszczególnych klas)   13 września 2018r. (godzina 17.00)