Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Kontakt

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości

ul. Szkolna 8

57-300 Kłodzko

tel. /fax : (74) 86 721 74

e-mail: biuro.ksp@onet.eu

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Adres ESP: /klodzkaszkola/SkrytkaESP


Centrum Kształcenia Zawodowego
w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko
telefon: (74) 867 33 53 lub (74) 867 21 74 wewnętrzny 28
fax: (74) 867 21 74
e-mail: ckz.ksp@onet.eu