Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

KSP – Stawiamy na innowacyjność!

Film powstał w związku z udziałem w Konkursie organizowanym przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”