Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

KSP w MEDIACH

Ciekawe informacje na temat Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości – jej uczniów, nauczycieli oraz wydarzeń, które są ich udziałem.

 

Zajrzyj na kanał Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w serwisie internetowym YouTube:

 

 1. Detektywi Przeszłości” – nieformalna grupa młodzieży działająca przy Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, pod opieką nauczyciela historii i regionalisty Marka Królikowskiego, od 10 lat odkrywa i kataloguje zachowane pomniki historii w kłodzkich wsiach. Zabytki której wsi zostały teraz skatalogowane? Przeczytasz o tym na portalu doba.plartykuł
 2. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2019 Nauczyciele i Pracownicy Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości zostali wyróżnieni za dotychczasową pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. O tym, kto został wyróżniony przeczytasz na portalu klodzko.naszemiasto.plartykuł
 3. W Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości przeprowadzono Szkole Prawybory Parlamentarne 2019. Uczniowie, niczym w prawdziwych wyborach, oddawali swój głos na wybraną przez siebie partię. W sumie z 632 uprawnionych do głosowania uczniów, do urn poszło 285 (frekwencja 60,92 proc.). Oddano także 71 nieważnych głosów. Kto wygrał? artykuł
 4. 22 marca 2019 roku społeczność szkolna Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości gościła uczniów klas trzecich gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego podczas „DRZWI OTWARTYCH w KSP”. Relację z tego wydarzenie możesz obejrzeć na stronie TVKłodzkiej: reportaż
 5. Projekt „Działaj Lokalnie” – podsumowanie.

  „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku. W 2018 roku udało się zrealizować 6 projektów, w tym dwa przez nauczycieli i uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości: reportaż

 6. Technikum nr 2 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku, w Rankingu Techników 2019 sporządzonego dla województwa dolnośląskiego, zajęło 44 pozycję. Jesteśmy jedyną szkołą zawodową z Powiatu Kłodzkiego kształcącą na poziomie technikum, która znalazła się w rankingu. Wybór szkoły po gimnazjum i po szkole podstawowej, odpowiedniej do ambicji i predyspozycji nastolatka jest bardzo ważny. Dlatego zachęcamy do wstąpienia w progi Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.

  O 21. finale Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeczytasz na stronie: artykuł

  Ranking Techników dla województwa dolnośląskiego znajduje się na stronie: ranking dolnośląski

 7. Finał działań w projekcie „Niepodległa i przedsiębiorcza – Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości” – podsumowanie projektu Pani Danuty Zajączkowskiej, nauczycielki KSP, opublikowane na łamach portalu klodzko.naszemiasto.pl – przeczytasz tutaj: informacja
 8. Warsztaty tematyczne dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej – przedsięwzięcie nauczycieli zawodu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości trafiło na łamy lokalnego portalu – przeczytasz tutaj: informacja
 9. Niepodległa jest kobietą – projekt Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w TVKłodzkiej – obejrzysz tutaj: reportaż
 10. Finał kilkumiesięcznych działań młodzieży i nauczycieli Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, poświęconych 100-leciu odzyskania niepodległości i 100-leciu równouprawnienia Polek, czyli finał projektu Niepodległa jest kobietą – informacja również na blogu Pani Jagi HUPAŁO: blog

 11. Uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości kształcący się w zawodzie technik ekonomista: Natan SYPIEŃ, Dawid MARCINISZYN, Joel KURASIEWICZ, Karol TRACZ, Karina KAPINOS, Dominik KASZUBA oraz Mariusz MIKA zakwalifikowali się do zawodów II stopnia (okręgowych) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – przeczytasz tutaj: informacja