Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości bierze udział w projekcie

„Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytet 7: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działanie nr 7.2: „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”.

 

Celem projektu jest utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego w następujących branżach: budowlanej, elektryczno-energetycznej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, informatycznej, mechanicznej, mechatroniczno-elektronicznej, samochodowej, poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, zgodny z podstawami kształcenia w zawodach przynależnych do poszczególnych branż oraz wymogami regionalnego rynku pracy. Liderem Projektu zawiązanego partnerstwa jest Województwo Dolnośląskie, w projekcie bierze udział dziewięciu partnerów z województwa.

 

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości zostanie doposażona w sprzęt do praktycznej nauki zawodu w branżach hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, informatycznej i mechanicznej. Łącznie do powiatu kłodzkiego zostaną dostarczone 52 pracownie na ogólna kwotę 4.142.924,55 złotych. Powiat Kłodzki zabezpieczył w tym celu w swoim budżecie 803.219,75 złotych.