Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

ODiDZ

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego został powołany dnia 1 września 2000 r. przez Radę Powiatu kłodzkiego w celu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla pracowników młodocianych (klas wielozawodowych) Drugim nie mniej ważnym zadaniem Ośrodka jest koordynowanie nauki w zawodach, których nie można kształcić (z różnych względów) na miejscu.

 

Szkolenie odbywa się na kursach (turnusach) czterotygodniowych.

 

Ośrodek kształci i koordynuje kształcenie uczniów z następujących szkół ponadgimnazjalnych powiatu kłodzkiego:

– Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kudowie Zdroju
– Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie.
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie.

Ośrodek przyjmuje na szkolenie również uczniów ze szkół z poza terenu powiatu kłodzkiego np. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Strzelinie raz młodocianych pracowników nieuczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a odbywających naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych i małych przedsiębiorstwach.

Ukończenie kursów I, II i III stopnia (w zależności, czy zawód ma dwu, czy trzyletni okres nauczania) jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.

 

 


 

Kierownictwo ośrodka

Dyrektor: mgr Ireneusz Ręczkowski
Kierownik: mgr Beata Strycharz
Zastępca Kierownika: mgr Joanna Biesiadecka

 

 


 

Kontakt

ODiDZ
ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko
telefon: (74) 867 33 53 lub (74) 867 21 74 wewn. 28
fax: (74) 867 21 74
e-mail: odidz.ksp[at]onet.eu

 


 

Nabór na kursy kwalifikacyjne

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości ogłasza nabór na kursy kwalifikacyjne w zawodach:

– technik handlowiec
– techniki usług fryzjerskich
– technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Szczegóły w załaczniku:

Szczegóły dotyczące naboru –   plik .pdf

 

Kwestionariusze do pobrania:

kwestionariusz – technik handlowiec –   plik .doc
kwestionariusz – technik usług fryzjerskich –   plik .doc
kwestionariusz – technik żywienia i usług gastronomicznych –   plik .doc