Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

CKZ

 

Kierownictwo ośrodka:

Dyrektor: mgr Rafał Hankus
Kierownik: mgr Beata Strycharz
Zastępca Kierownika: mgr inż. Joanna Biesiadecka

Kontakt:

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko
telefon: (74) 867 33 53 lub (74) 867 21 74 wewnętrzny 28
fax: (74) 867 21 74
e-mail: ckz.ksp@onet.eu