Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

PROCEDURY REAGOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości opracowano na podstawie dokumentu „BEZPIECZNA SZKOŁA Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole” przygotowanego przez Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej w sierpniu 2017 roku.

INFORMACJA NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH:   zagrożenia zewnętrzne (546,5 KiB, 0 hits) 

Spis procedur:

  1. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali   procedura_1 (264,4 KiB, 0 hits)
  2. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych   procedura_2 (272,3 KiB, 0 hits)
  3. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych   procedura_3 (252,9 KiB, 0 hits)
  4. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia   procedura_4 (243,0 KiB, 0 hits)
  5. Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole   procedura_5 (269,0 KiB, 0 hits)
  6. Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego   procedura_6 (260,5 KiB, 0 hits)
  7. Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego   procedura_7 (249,9 KiB, 0 hits)