Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

PROCEDURY REAGOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości opracowano na podstawie dokumentu „BEZPIECZNA SZKOŁA Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole” przygotowanego przez Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej w sierpniu 2017 roku.

INFORMACJA NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH:   zagrożenia zewnętrzne (546,5 KiB, 0 hits) 

Spis procedur:

 1. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali   procedura_1 (264,4 KiB, 0 hits)
 2. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych   procedura_2 (272,3 KiB, 0 hits)
 3. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych   procedura_3 (252,9 KiB, 0 hits)
 4. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia   procedura_4 (243,0 KiB, 0 hits)
 5. Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole   procedura_5 (269,0 KiB, 0 hits)
 6. Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego   procedura_6 (260,5 KiB, 0 hits)
 7. Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego   procedura_7 (249,9 KiB, 0 hits)

INFORMACJA NA TEMAT ZAGROŻEŃ  BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO:   cyberzagrożenia (405,9 KiB, 0 hits)

Spis procedur:

 1. Procedura – dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych   procedura_8 (271,8 KiB, 0 hits)
 2. Procedura – cyberprzemoc   procedura_9 (283,3 KiB, 0 hits)
 3. Procedura – naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły   procedura_10 (314,3 KiB, 0 hits)
 4. Procedura – zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu   procedura_11 (300,5 KiB, 0 hits)
 5. Procedura – nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie – uwodzenie, zagrożenie pedofilią   procedura_12 (318,1 KiB, 0 hits)
 6. Procedura – seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich   procedura_13 (320,2 KiB, 0 hits)
 7. Procedura – bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam   procedura_14 (256,3 KiB, 0 hits)
 8. Procedura – łamanie prawa autorskiego   procedura_15 (326,1 KiB, 0 hits)
 9. Procedura – zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online   procedura_16 (263,4 KiB, 0 hits)

INNE

Spis procedur:

 1. Procedura postępowania w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia w szkole   procedura - godziny nieusprawiedliwione (233,7 KiB, 0 hits)
 2. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia   procedura - próby samobójcze (263,3 KiB, 0 hits)
 3. Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej   instrukcja alarmowa (509,0 KiB, 0 hits)

 

Poniżej dokument pod nazwą „BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i  cyfrowego uczniów”, który został opracowany w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z udziałem ekspertów, po konsultacji z  innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo   BEZPIECZNA SZKOŁA (1,6 MiB, 0 hits).