Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Projekt RAZEM DLA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE KŁODZKIM

Rozpoczynamy realizację projektu „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Adresatami projektu są uczniowie oraz nauczyciele Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, Noworudzkiej Szkoły Technicznej, oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w stażach zawodowych, kursach i szkoleniach, wyjazdach edukacyjnych oraz skorzystać z doradztwa zawodowego. Na nauczycieli czekają studia podyplomowe i szkolenia oraz kursy doskonalące.

Udział w projekcie da szkołom możliwość doposażenia i unowocześnienia pracowni zawodowych.

Pliki do pobrania:

Lider Projektu: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Hugona Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław
Partnerzy Projektu: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Powiat Kłodzki, Gmina Stronie Śląskie
Realizatorzy: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, Noworudzka Szkoła Techniczna, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim