Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Regulamin KSP podczas epidemii

Regulamin funkcjonowania Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w czasie epidemii jest dostępny tutaj:   regulamin_COVID-19_09.10 (1,2 MiB, 0 hits)Proszę o uważną lekturę uczniów i ich rodziców / opiekunów prawnych.

Rafał Hankus