Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Statut szkoły

STATUT KŁODZKIEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Statut Szkoły do pobrania:   STATUT KSP (2,5 MiB, 0 hits).

Aneks do Statutu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości sporządzony na podstawie przepisów:

  1. Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz

  2. Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pobierz aneks:   aneks Statutu KSP 25.03.2020 (132,3 KiB, 0 hits).